پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵

تغییر آدرس ایمیل مرکز

آدرس ایمیل مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی تغییر کرد. ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی ، متقاضی می پذیرد

مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی جهت گذراندن طرح نیروی انسانی، متقاضی می پذیرد ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۴

اطلاعیه جذب محقق پژوهشی یا دانشجوی کارشناسی ارشد در زمینه تحقیقات مولکولی

مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی نیروی فعال می پذیرد. ..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۴

aaa

aaaaa ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۳

اطلاعیه تغییر شماره حساب

تغییر شماره حساب جهت پرداخت کارگاه آشنایی با مدل سازی توسط منطق فازی ..

ادامه...

مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی در تاریخ ۱۲/۱۲/۸۷ به استناد رای صادره در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی مورد موافقت اصولی وزارت بهداشت–درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته و در تاریخ ۲۸/۹/۱۳۹۰ موفق به دریافت موافقت نامه قطعی گردید.
ماموریت این مرکز بطور کلی انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی به منظور شناسایی الگوی مقاومتهای آنتی بیوتیکی در ایران و همچنین ارائه راهکارهای مناسب جهت آنتی بیوتیک درمانی است. در این مرکز گروه های پژوهشی عفونت های باکتریایی ، عفونت های ویروسی ، عفونت های انگلی ، ایمونولوژی عفونت ها، فعالیت دارند.

  • آدرس: ستار خان- ابتدای نیایش- بیمارستان حضرت رسول- ساختمان شماره ۱- ط ۴- روبروی آزمایشگاه- مرکز تحقیقات مقاومتهای میکروبی

    تلفن: ۶۴۳۵۲۳۹۷

    ریاست: ۶۴۳۵۲۳۰۶

    پست الکترونیک: amrrc@iums.ac.ir

    دورنگار: ۶۶۵۵۴۰۶۳

متن

متن

متن

متن