مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی- [اخبار پایگاه]
اطلاعیه تغییر شماره حساب

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ | 

بدینوسیله به اطلاع می رساند شماره حساب مربوط به پرداخت هزینه کارگاه آشنایی با مدل سازی توسط منطق فازی تغییر پیدا کرده است.

شماره حساب جدید: 5140951327       بانک ملت،شعبه هجرت، به نام معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران ،ارسال اسکن فیش پرداختی به ایمیل 

مبلغ: 800000 ریال  

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=82.30082.11870.fa
برگشت به اصل مطلب