مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی- [اخبار پایگاه]
تغییر آدرس ایمیل مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۳/۱۰ | 

بدینوسیله به اطلاع می رساند آدرس ایمیل مرکز تحقیقات مقاومتهای میکروبی، تغییر کرد.

آدرس جدید : amrrc@iums.ac.ir

لذا خواهشمند است جهت ارتباط از طریق پست الکترونیک، صرفا از این آدرس استفاده شود.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=82.30082.27551.fa
برگشت به اصل مطلب